كد محصول: 35100

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 35، دوره 18 ، شماره 1، بهار و تابستان 1394

تعداد
قيمت 3,000 تومان
وضعيت انبار موجود
   خرید پستی


                              

                                        

http://uupload.ir/files/fv9q_post-final2.jpg


 
  • نقد و بررسی
 
مجله پژوهش های روانشناختی شماره 35، دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1394
فهرست
* پژوهش صفحه نویسندگان
ساخت و هنجاریابی نسخه فارسی سبک هویّت 7 دکتر حسن­پاشا شریفی
ویژگی­های روان­­سنجی مقیاس هویّت اخلاقی 20 مهرداد ثابت
دکتر صادق تقی­لو
پیش ­بینی کنترل خشم بر اساس سبک­های هویّت در نوجوانان دختر 35 دکتر خدیجه ابوالمعالی
مونا افضلی قادی 
سمیرا بیدخوری
اختلال یا نارضایتی جنسیّتی: گزارش موردی 45 یاسمن کتابی
دکتر سیمین بشردوست
اختلال پیچیدگی و تحول در هویت ساختارهای فیزیکی و اجتماعی برمبنای اصل آنتروپی و تابع توزیع خی 53 دکتر علیرضا زیگلری
دکتر محمدرضا صیرفی
سهم اميدواري و غرور ملی در تبیین شادكامي 75 میترا مصلحی جویباری
دکتر نسترن شریفی
●پیش ­بینی رفتار رانندگی پر خطر بر اساس سبک­های هویّتی 89 شیوا سلطانی
زهرا اعتمادیه میرزایی  
رابطه بين سبک هويّت و بهزيستي روان­شناختی
در دانش­آموزان با والدین معتاد
  
104  حمیده خادمی
راضیه شهیدی
دکتر فاطمه شهابی­زاده
مهدیه آدرم
سهم خودکارآمدی و سازگاری در پیش­بینی غرور ملی دانشجویان 116 ریحانه محلاتی
دکتر خدیجه ابوالمعالی

نماد اعتماد