كد محصول: 10031

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 31

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 3,000 تومان
   خرید پستی


                              

                                          


http://uupload.ir/files/fv9q_post-final2.jpg

 
  • نقد و بررسی
 

فهرست

* پژوهش صفحه نویسندگان
 تأثیر مقایسه­ ای گروه­ درمانی فراتشخیصی در کاهش علائم اضطراب و افسردگی؛پیگیری 3 ماهه 7 دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر بهروز بیرشک
دکتر بنفشه غرایی
 تعیین روابط ساده و چندگانۀ ویژگی­های پنج­ عامل شخصیّت با نگرش­های سه­ گانۀ شغلی در کارکنان 24 دکتر حسین شکرکن
سیده فاطمه حسینی لَرگانی
دکتر عبدالزهرا نعامی
● تفکر تأملی: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
 

 
50 دکتر پروین کدیور
زهرا تنها
سوده رحمانی
● مقایسة راهبردهای تنظیم شناختی هیجان وسلامت عمومی،در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی
 

 
65 دکتر علی عیسی­زادگان
دکتر محمد حسنی
لیلا احمدیان
جواد امانی
ارتباط دلبستگیِ ادراک شده دوران کودکی با مقابلة مذهبی در بحران، با میانجی­گری دلبستگی به خدا
 
84 دکتر فاطمه شهابی­زاده  دکترولی ­اله فرزاد
نقش واسطه ­ای خشنودی از درآمد در رابطة بین عدالت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی
 
107 داود حیاتی
دکتر نسرین ارشدی

نماد اعتماد