كد محصول: 2081

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 40، دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

تعداد
قيمت 3,000 تومان
وضعيت انبار موجود
خرید پستی


                              

                                        

http://uupload.ir/files/fv9q_post-final2.jpg
 
  • نقد و بررسی
 

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 40، دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

فهرست

پژوهش

صفحه

نویسندگان

● اثربخشی گروه ­درمانیِ مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشانگان آشفتگی روانی در زنان سالمند

7

دکتر پروانه محمدخانی

دکتر عباس مسجدی

دکتر عباس پورشهباز

دکتر بهروز دولتشاهی

●نقش انگیزش اشتهایی مردان و زنان در بازداری از نشانه­ های غذایی

23

دکتر عماد اشرفی

دکتر ماریا آگیلاروفایی

دکتر محمدعلی نظری

دکتر کاظم رسول­زاده طباطبایی

دکتر حمیدرضا حسن­آبادی

● پیش ­بینی ویژگی عصب روان­شناختیِ اسکیزوفرنی بر اساس جنبه­ های شناخت اجتماعی در یک نمونه غیربالینی

38

دکتر غلامحسین جوانمرد

● پیش ­بینی گرایش به وندالیسم در بزه کاران براساس طرحواره­ های ناسازگارانة اولیه و بلوغ اجتماعی ـ عاطفی

54

شهین احمدوند

دکتر عباس ابوالقاسمی

محمد وطن­خواه

● تـأثیر درمـان عقلانـی ـ عاطفی ـ رفتاری الیس بر ارتقاء سرمایۀ روان­شناختی

62

دکتر مهناز مهرابی‌زاده هنرمند
علی کریم‌زاده نگاری
صفا صفایی ­مقدم

     

● تأثیر رابطة معنایی و بارِ هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی

95

عاطفه جعفرصالحی

دکتر سیاوش طالع­پسند

 

نماد اعتماد