كد محصول: 36100

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 36، دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

تعداد
قيمت 3,000 تومان
وضعيت انبار موجود
   خرید پستی


                              

                                          


http://uupload.ir/files/fv9q_post-final2.jpg


 
  • نقد و بررسی
مجله پژوهش های روانشناختی شماره 36، دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1394
فهرست
پژوهش صفحه نویسندگان
اثربخشی برنامة گروهی توانمندسازی زناشویی انـریچ بـر رضـایـت زنـاشـویی و سـلامـت روان همسران 7 دکتر تورج سپهوند
دکتر سیّدکاظم رسول‌زاده طباطبایی
دکتر محمدعلی بشارت
دکتر عباسعلی الهیاری
اثربخشی اولیة پروتکل فراتشخیصیِ مبتنی بر افکار تکرارشوندة منفی برای اختلال‌های اضطرابی و افسردگیِ همایند
 
29 دکتر مهدی اکبری
دکتر رسول روشن
دکتر امیر شعبانی
دکتر لادن فتی
مقایسة تأثیر درمان‌های فعال‌سازیِ رفتاریِ گروهی و شناخت‌درمانیِ گروهی در کاهش علائم اضطراب و افسردگیِ فرونشانگانی: نتایج پیگیری 3 ماهه 56 دکتر مهدی سلیمانی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر بهروز دولتشاهی
تأثیر آموزش گروهیِ فرزندپروریِ مثبت بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکانِ اختلال بیش‌فعالی/ نقص‌توجه
 
77 مریم اسماعیل‌زاده کیابانی
دکتر مهناز علی‌اکبری دهکردی
دکتر احمد علی‌پور
طیّبه محتشمی
رابطة وابستگی آنلاین با اضطراب اجتماعی در نوجوانان 94 دکتر ابراهیم مسعودنیا
 
 
رابطه تاب آوری و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان
 
114 جعفر بهادری خسروشاهی
دکتر جلیل باباپور خیرالدین
دکتر حمید پورشریفی

نماد اعتماد