ارتباط با ما

آدرس :
تهران، اقدسيه، ازگل، خیابان توانبخشی، گلستان  دوم ،  پلاک  10 ،
مرکز جامع توانبخشی ذهنی رشد.

کد پستی : 1696845311

تلفن : 22444220

فاکس : 22469312

ایمیل :

 

سایت مرکز توانبخشی ذهنی رشد


 

نماد اعتماد