علاقه مندان به ارسال مقاله تعهد نمایند که مقاله در نشریه دیگری در حال بررسی نیست و نیز تا تکمیل و نهایی شدن روند ارزیابی و بررسی مقاله در نشریه پژوهش های روانشناختی از ارسال مقاله به سایر نشریات خودداری می نمایند. * لطفاً فرم امضاء شده این تعهدنامه را در انتهای مقاله ضمیمه بفرمائید.

 
**از هر نویسنده در بازه زمانی 6 ماه تنها یک عنوان مقاله پذیرفته و بررسی می شود. لطفا از ارسال همزمان چند عنوان مقاله خودداری بفرمائید.

 

 

لطفا مقاله خود را فقط به یکی از دو صورت زیر ارسال فرمایید:

  1. از طریق بارگذاری در سایت نشریه پژوهش های روانشناختی و یا  

  2. از طریق پست

ارسال یک عنوان مقاله به هر دو شیوه (بارگذاری و پست) منجر به اختلال در روند وصول و ارزیابی می شود و ناگزیر از روند بررسی خارج خواهد شد.


 


enlightenedyes


 
 
 


mailشرایط پذیرش مقالهmail

 

            نشریه پژوهشهاي روان­شناختي با اظهار سپاس از دانش پژوهاني كه مجله را مورد عنايت قرار مي دهند و مطلب ارسال مي دارند، اعلام مي كند كه رعايت اصول زير در مورد تنظيم مقاله و گزارش موجب امتنان بيشتر مسؤولان نشريه و سهولت كار آنان و همچنين تسريع در اعلام نظر نهايي خواهد شد:
 
1-  مقاله يا گزارش را مطابق اصول نگارش APA و نيز با مـراجعه به شماره هاي قبلي اين نشريه، و با توجه به صفحه آرايي مورد نظر نشريه تنظيم فرماييد.
2-  مقاله يا گزارش، حروف نگاري شود و با حداقل دو فاصله بين سطرها و بصورت یک‌رو درج گردد.
3-  چكيده هر مقاله را به دو زبان فارسي و انگليسي، هر يك در حدود 150 كلمه تنظيم فرماييد.
4-  کليد واژه ها به فارسي و انگليسي تنظيم و ارسال شوند.
5-  لاتين اسامي خاص و معادل انگليسي اصطلاحات با ذكر شمارة مذكور در متن، در پاورقي ذكر شوند.
6-  نام نويسنده يا نويسندگان، و درجة علمي و محل اشتغال آنان به دو زبان فارسي و انگليسي روي برگ جداگانه اي نوشته و همراه با مقاله ارسال شود. در ضمن روي همين برگ تعيين فرماييد پژوهشگراني كه مايل به كسب اطلاعات بيشتري در مورد مقاله هستند، با كدام يك از نويسندگان و با چه نشانـي و شماره تلفنـي تماس بگيرند. ذكر نشاني پست الكترونيك يكـي از نويسندگان الزامي است.
7-  شكل، نمودار، و جدول فقط در مواردي كه براي روشن تر شدن متن يا افزودن بر اطلاعات موجود در متن ضرور باشند، با ذكر شماره و عنوان اضافه شوند. لطفاً از آوردن شكل، نمودار، و جدول ناموزون، با كيفيت نامطلوب، و يا زائد اكيداً پرهيز فرماييد.
8-  در پايان مقاله يا گزارش، اول مراجع ایرانی(به فارسی) و سپس مراجع خارجي( به انگلیسی) طبق اصول APA آورده شوند. فقط مراجعي كه در متن مقاله با اسم نويسنده و سال انتشار به آنها اشاره شده است، ذكر شوند.
9-  لطفاً از ارسال همزمان مقاله به نشريات ديگر خودداري فرماييد.
10-  يك نسخه از مقاله را حتماً پيش خود نگاه داريد.
11-  در صورت پذيرفته شدن مقاله، 2 نسخه از شماره­اي كه مقاله در آن درج شده است براي هر يك از نويسندگان ارسال خواهد شد.
12-  از خوانندگان، پژوهشگران و نويسندگان تقاضا مي شود مكاتبات و مقالات خود را به نشاني زير ارسال دارند:

نشريه پژوهش­هاي روان­شناختي، تهران، صندوق پستي: 5191-14155
 
تلفن: 88350858
research.psychological@gmail.com

 

دو فصلنامه پژوهشهای روانشناختی

سایت اختصاصی نشریه زیر نظر وزارت علوم : 
www.psychological-research.com
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نماد اعتماد