نشر نیوند در سال 1388 با هدف انتشار کتاب های معتبر روان شناسی، روان پزشکی، علوم تربیتی و زمینه های وابسته پایه گذاری شد و خوشبختانه توانسته است همکاری متخصصان ارزشمند و توانای این زمینه را جلب کند و به انتشار کتاب های وزین نائل گردد. این مجموعه امیدوار است که در اعتلای علم روان شناسی، روان پزشکی و علوم تربیتی گام های موثر و ارزنده بیشتری بردارد.

نماد اعتماد