کتب نشر نیوند با 20 %تخفیف

قیمت بعد از تخفیف
off

%20تخفیف بر روی تمام کتابها

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
گوش دادن

گوش دادن فعال

مقایسه
قيمت 15,600 تومان
k

من پر از احساسات

مقایسه
قيمت 23,200 تومان
lo

من گاهی فقط لکنت می کنم

مقایسه
قيمت 5,550 تومان
kl

وسواس و درمان شناختی-رفتاری آن

مقایسه
قيمت 27,600 تومان
درمان شناختی افسردگی 2

درمان شناختی افسردگی (چاپ دوم)

مقایسه
قيمت 23,200 تومان
اختلال دو قطبی2

اختلال د وقطبی (چاپ دوم)

مقایسه
قيمت 12,720 تومان
روانشناسی مثبت

روانشناسی مثبت

مقایسه
قيمت 12,000 تومان
دمانس

دمانس

مقایسه
قيمت 4,400 تومان
خواب مصنوعی

خواب، خواب مصنوعی و رؤیا

مقایسه
قيمت 2,560 تومان
ارگونومی

ارگونومی

مقایسه
قيمت 2,400 تومان

نماد اعتماد