کتب نشر نیوند با 20 %تخفیف

قیمت بعد از تخفیف
off

%20تخفیف بر روی تمام کتابها

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
آسیب شناسی کمال گرایان

آسیب شناسی کمال گرایان

مقایسه
قيمت 22,400 تومان
گوش دادن

گوش دادن فعال

مقایسه
قيمت 15,600 تومان
k

من پر از احساسات

مقایسه
قيمت 23,200 تومان
lo

من گاهی فقط لکنت می کنم

مقایسه
قيمت 5,550 تومان
kl

وسواس و درمان شناختی-رفتاری آن

مقایسه
قيمت 27,600 تومان
درمان شناختی افسردگی 2

درمان شناختی افسردگی (چاپ دوم)

مقایسه
قيمت 23,200 تومان
اختلال دو قطبی2

اختلال د وقطبی (چاپ دوم)

مقایسه
قيمت 19,600 تومان
روانشناسی مثبت

روانشناسی مثبت

مقایسه
قيمت 12,000 تومان
دمانس

دمانس

مقایسه
قيمت 4,400 تومان
خواب مصنوعی

خواب، خواب مصنوعی و رؤیا

مقایسه
قيمت 2,560 تومان
ارگونومی

ارگونومی

مقایسه
قيمت 2,400 تومان

نماد اعتماد