توجه                  توجه

 بدين وسيله به استحضار پژوهشگران گرانقدري كه نشريه را مورد لطف قرار مي­دهند و مقالات خود را براي ما ارسال مي­ دارند مي­ رساند به دليل تعداد زياد مقالات دريافتي، بررسي مقاله­ ها و پاسخگويي به اظهار لطف شمـا همراهان گرامي متأسفانه با تأخير مواجه مي­ شود (شش ماه تا یک سال).

علاوه بر اين، چون نظر بر اين است كه مطالب هر شماره متنوع باشد، و به اين دليل كه در زمينة هنجاريابي و اعتباريابي آزمون­ ها و نیز روانشناسی صنعتی ـ سازمانی به نسبت، بسيار بيشتر از ساير زمينه­ ها مقاله واصل مي ­شود، تأخير در مورد اين نوع مقاله ­ها طولاني­ تر خواهد بود.

 
 

 

* تسلیت درگذشت دکتر سیدمحمدامین قانعی راد

باکمال تاسف اطلاع حاصل شد دکترسیدمحمدامین قانعی راد،که چندین دوره ریاست انجمن جامعه شناسی ایران رابرعهده داشتند روز 24 خردادماه 1397 باجهان فانی وداع کرده است. دکترقانعی‌راد درعین حال،استادجامعه‌ شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بود. 

انجمن نشریه پژوهش های روانشناختی ،این فقدان دردناک رابه جامعه علمی کشور،به ویژه جامعه شناسان ارجمندتسلیت گفته،تداوم راه علمی آن اندیشمند بزرگ را آرزو میکند.

 

 
* سخنرانی ایراد شده در روز بین المللی روان شناسی و محیط زیست 97/1/23
 
* قابل توجه دانشجویان دورة دکتری

نماد اعتماد