كد محصول: 2131

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 41، دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1397

تعداد
قيمت 3,000 تومان
وضعيت انبار موجود
خرید پستی


                              

                                        
http://uupload.ir/files/fv9q_post-final2.jpg
خرید اشتراک 4 شماره نشریه پژوهش های روانشناختی
  • نقد و بررسی

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 41، دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 

 

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 41، دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1397

فهرست

پژوهش

صفحه

نویسندگان

مقایسه امیدواری و خودکارآمدی در معتادان موفق (بدون لغزش) و ناموفق (دارای لغزش های مکرر) تحت درمان نگهدارنده با متادون

7

دکتر تورج سپهوند

پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی

25

محبوبه امین

دکتر علی­اکبر سلیمانیان

دکتر احمد حیدرنیا

رابطه علّی فراشناخت و احساس خستگی به واسطة راهبردهای مقابله ای و کمال‌گرایی

41

سمیّه سعیدی دهاقانی

دکتر جلیل باباپور خیرالدّین

دکتر خلیل اسماعیل­پور

بررسي مدل طراحيِ شغلِ تقاضا ـ منابع ـ حمايت در محيط هاي صنعتي، تجاري، بهداشتی، و دولتي

62

دکتر حمیدرضا عریضی

دکتر هاجر براتی

اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر رفتار درمانیِ دیالکتیک در افسردگی نوجوانانِ بی سرپرست

83

معصومه آخوندی

دکتر مینا مجتبایی

     

اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت گرا بر امیدواریِ دانش آموزان دبیرستانی با مشکلات سازگاری

97

میترا مصلحی جویباری

دکتر مالک میرهاشمی

 


 

نماد اعتماد